50 Kullanıcı menüsü yetkilere göre ayarlama

Yetkili kullanıcılara özel seçeneklerin gelmesi için ve yetkisi olmayan kullanıcılara ilgili seçeneklerin gizlenmesi için menü bileşenlerini rollere göre ayarlayacağız.

User.IsInRole(…) metodu ile verdiğimiz yetkiye sahip olan kullanıcı ise true, yetkiye sahip değil ise false sonucu alınacaktır.

  @if(User.IsInRole("Etkinlikler")){
        <li>
          <a class="dropdown-item" asp-action="Index" asp-controller="Etkinlik">
            Etkinlikler</a>
        </li>
        }
Yetkili Kullanıcı menüsü, bütün yetkilere sahip
Yetkisi olmayan kullanıcı menüsü

Yukarıdaki kod parçası Etkinlik yetkisine sahip ise etkinlik bağlantısının çıkmasını sağlayacak.

@if (!User.Identity.IsAuthenticated)
{
  <ul class="navbar-nav flex-grow-1 justify-content-end">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Hesap" asp-action="Kayit">
        <i class="bi bi-person-plus"></i>
        Kayıt</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Hesap" asp-action="Index">
        <i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i>
        Giriş</a>
    </li>
  </ul>
}
else
{
  <ul class="navbar-nav flex-grow-1 justify-content-end">
    <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarScrollingDropdown" role="button"
      data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
        @User.Identity.Name
      </a>
      <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarScrollingDropdown">
        <li><a class="dropdown-item" asp-action="Profil" asp-controller="Hesap">Profilim</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" asp-action="SifreDegistir" asp-controller="Hesap">Şifre Değiştir</a></li>
        <li>
          <hr class="dropdown-divider">
        </li>
        @if(User.IsInRole("Etkinlikler")){
        <li>
          <a class="dropdown-item" asp-action="Index" asp-controller="Etkinlik">
            Etkinlikler</a>
        </li>
        }
        @if(User.IsInRole("Duyurular")){
        <li><a class="dropdown-item" asp-action="Index" asp-controller="Duyuru">Duyurular</a>
        </li>
        }
        <li><a class="dropdown-item" asp-controller="Hesap" asp-action="Liste">Kullanıcılar</a></li>
        @if(User.IsInRole("Yetkiler")){
        <li><a class="dropdown-item" asp-controller="Yetki" asp-action="Index">Yetkiler</a></li>
        }
      </ul>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Hesap" asp-action="Cikis">Çıkış</a>
    </li>
  </ul>

}