45 Şifre işlemleri için base class oluşturma

Şifre sıfırlama ve şifre değiştirme işlemlerinde kullanacağımız modellerde Sifre ve SifreTekrari adında iki alanımız mevcut.

Her iki modele bu alanları kopyala yapıştır yapıp yazmamak için , yani tekrara düşmemek için , tekrar eden yapıyı temel alıp diğer yapıları bu yapının üzerine oluşturacağız.

Models\SifreTemel.cs

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

public class SifreTemel{
   [Display(Name ="Şifre")]
  [DataType(DataType.Password)]
  [Required(ErrorMessage ="Şifre boş bırakılamaz")]
  public string Sifre { get; set; }
  
  [Compare("Sifre")]  
  [Display(Name ="Şifre tekrarı")]
  [DataType(DataType.Password)]
  [Required(ErrorMessage ="Şifre tekrarı boş bırakılamaz")]
  public string SifreTekrari { get; set; }
}

Yukarıdaki temel yapıyı kullanarak SifreSifirla modelini aşağıdaki gibi düzenliyoruz

Models\SifreSifirla.cs

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

public class SifreSifirla:SifreTemel
{
  [Required(ErrorMessage ="Email boş bırakılamaz")]
  public string Email { get; set; }
  [Required(ErrorMessage ="Token boş bırakılamaz")]
  public string Token { get; set; }  
}

Yorum yapın