18 şifre sıfırlama

HesapController.cs içine yeni Şifre belirlemek için gerekli actionları ekliyoruz

 public IActionResult SifreSifirla()
    {
      return View();
    }

Models klasörü içine SifreSifirla.cs modelini oluşturarak şifre sıfırlamak için gerekli olan bilgileri model içine tanımlıyoruz

Models\SifreSifirla.cs

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

public class SifreSifirla
{
  [Required(ErrorMessage ="Email boş bırakılamaz")]
  public string Email { get; set; }
  [Required(ErrorMessage ="Token boş bırakılamaz")]
  public string Token { get; set; }

  [Display(Name ="Şifre")]
  [DataType(DataType.Password)]
  [Required(ErrorMessage ="Şifre boş bırakılamaz")]
  public string Sifre { get; set; }
  
  [Compare("Sifre")]  
  [Display(Name ="Şifre tekrarı")]
  [DataType(DataType.Password)]
  [Required(ErrorMessage ="Şifre tekrarı boş bırakılamaz")]
  public string SifreTekrari { get; set; }
}

Views\Hesap\SifreSifirla.cshtml içine yukarıdaki formu oluşturacak kodları yazıyoruz

@model SifreSifirla
@{
  ViewData["Title"] = "SifreSifirla";
  string e=Context.Request.Query["Email"];
  string t=Context.Request.Query["Token"];
}
<form method="post">
  <div class="text-danger" asp-validation-summary="All"></div>
  <input type="hidden" name="Email" value="@e" />
  <input type="hidden" name="Token" value="@t"/>
<h1 class=" text-center">Şifre sıfırla</h1>
  <div class="row mt-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="Sifre" class="label-control"></label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <input asp-for="Sifre" class="form-control">
      <span asp-validation-for="Sifre" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="row mt-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="SifreTekrari" class="label-control"></label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <input asp-for="SifreTekrari" class="form-control">
      <span asp-validation-for="SifreTekrari" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="row mt-3">

    <div class="col-9 offset-3">
      <button type="reset" class="btn btn-danger">Gönder</button>
      <button type="submit" class="btn btn-success">Gönder</button>
    </div>
  </div>
</form>
@section Scripts{
<partial name="_ValidationScriptsPartial" />
}

HesapController.cs içine yeni yukarıdaki formdan gelen bilgileri işleyerek yeni şifre belirleyen kodları yazıyoruz.

Aşağıda kullanılan email gönderim metoduna erişmek için buraya ziyaret edebilirsiniz

   
    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> SifreSifirla(SifreSifirla m)
    {
      if (!ModelState.IsValid)
        return View(m);

      var kullanici = await userManager.FindByEmailAsync(m.Email);
      if (kullanici == null)
        RedirectToAction(nameof(SifremiUnuttum));

      var sifirla = await userManager.ResetPasswordAsync(kullanici, m.Token, m.Sifre);
      if (!sifirla.Succeeded)
      {
        foreach (var error in sifirla.Errors)
        {
          ModelState.TryAddModelError(error.Code, error.Description);
        }

        return View();
      }

      return View("Views/Shared/_basarili.cshtml", "Şifreniz başarıyla değiştirildi");
    }

“18 şifre sıfırlama” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.