8 Hesap Oluşturmak için kayıt modeli oluşturma

Kayıt formunda bilgi almak için aşağıdaki modeli oluşturuyoruz.

Model\Kayit.cs

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

public class Kayit
{
  [PersonalData]
  [Display(Name = "Ad")]
  [Required(ErrorMessage = "Ad Boş bırakılamaz")]
  [MinLength(2,ErrorMessage ="En az 2 karakter giriniz")]
  [MaxLength(2,ErrorMessage ="En fazla 20 karakter giriniz")]
  public string? Ad { get; set; }

  [Display(Name = "Soyad")]
  [PersonalData]
  [Required(ErrorMessage = "Soyad Boş bırakılamaz")]
  public string? Soyad { get; set; }

  [Required(ErrorMessage = "Okul Numarası bırakılamaz")]
  [StringLength(5)]
  [Display(Name = "Okul Numarası")]
  public string OkulNumarasi { get; set; }

  [Required(ErrorMessage = "Email Boş bırakılamaz")]
  [EmailAddress]
  public string Email { get; set; }

  [DataType(DataType.Password)]
  [Display(Name = "Şifre")]
  [Required(ErrorMessage = "Şifre Boş bırakılamaz")]
  public string Sifre { get; set; }

  [DataType(DataType.Password)]
  [Required(ErrorMessage = "Şifre Tekrarı Boş bırakılamaz")]
  [Compare("Sifre")]
  [Display(Name = "Şifre Takrarı")]
  public string SifreTekrari { get; set; }
}

Bu modeli kullanarak aşağıdaki kayıt formunu tasarlayacağız

“8 Hesap Oluşturmak için kayıt modeli oluşturma” üzerine bir yorum

Yorum yapın