47 Kullanıcı Listeleme

Kullanıcı işlemlerini sadece “Kullanıcı Düzenle” yetkisine sahip kullanıcılar yapabilecek. Öncelikle Yetkiler sayfasından “Kullanıcı Düzenle” yetkisini ekleyip, ilgili kullanıcılara bu yetkisi vermemiz gerekiyor.

HesapController.cs dosyasına aşağıdaki kodları ekliyoruz.


    public async Task<IActionResult> Liste()
    {
      return View(userManager.Users.ToList());
    }
@model List<AppUser>
@{
  ViewData["Title"] = "Kullanıcılar";
}
<table class="table table-bordered table-hover">
  <thead class="thead-dark">
    <tr>
      <th>Ad</th>
      <th>Soyad</th>
      <th>Okul Numarası</th>
      <th>Email</th>
      @if (User.IsInRole("Kullanıcı Düzenle"))
      { 
        <th></th>
        <th></th>
      }
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach (var k in Model)
    {
      <tr>
        <td>@k.Ad</td>
        <td>@k.Soyad</td>
        <td>@k.OkulNumarasi</td>
        <td>@k.Email</td>
        @if (User.IsInRole("Kullanıcı Düzenle"))
        { 
          <td>
            <a asp-action="Duzenle" asp-route-id="@k.Id" class="btn btn-success">Düzenle</a>
          </td>
          <td>
            <a asp-action="Sil" asp-route-id="@k.Id" class="sil btn btn-danger">Sil</a>
          </td>
        }
      </tr>
    }
  </tbody>
</table>