43 Profil düzenleme

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

public class ProfilDuzenle:ProfilTemel
{
  [Required]
  public string Id { get; set; }  
}

Öncelikle Ad,Soyad,OkulNumarasi alanları sahip ProfilTemel sınıfı üzerine Id alanını ekleyerek ProfilDuzenle sınıfını oluşturuyoruz.

HesapController.cs dosyasına aşağıdaki kodları ekliyoruz. Profil actionu ile ProfilDuzenle modelini doldurup view içine gönderiyoruz.

 [Authorize]
    public async Task<IActionResult> Profil()
    {
      ProfilDuzenle m = new ProfilDuzenle();
      //giriş yapan kullanıcı adı alınıyor
      string aktifKullaniciAdi = User.Identity.Name;
      //kullanıcının bütün bilgileri db den alınıyor
      var kullanici = await userManager.FindByNameAsync(aktifKullaniciAdi);
      //model alanları dolduruluyor
      m.Ad = kullanici.Ad;
      m.Soyad = kullanici.Soyad;
      m.OkulNumarasi = kullanici.OkulNumarasi;
      m.Id = kullanici.Id;
      return View(m);
    }

HesapController.cs dosyasına aşağıdaki kodları ekliyoruz.

@model ProfilDuzenle
@{
  ViewData["Title"] = "Profilimi düzenle";
}

<h1 class="text-center">Profil düzenle</h1>
<form method="post" asp-antiforgery="true">
  <input asp-for="Id" type="hidden" />
  <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
  <div class="row mb-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="Ad" class="label-control"></label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <input asp-for="Ad" class="form-control">
      <span asp-validation-for="Ad" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="row mb-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="Soyad" class="label-control"></label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <input asp-for="Soyad" class="form-control">
      <span asp-validation-for="Soyad" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="row mb-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="OkulNumarasi" class="label-control"></label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <input asp-for="OkulNumarasi" class="form-control">
      <span asp-validation-for="OkulNumarasi" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-3"></div>
    <div class="col-9">
      <button type="submit" class="btn btn-success">Güncelle</button>
      <button type="reset" class="btn btn-danger">Sıfırla</button>
    </div>

  </div>
</form>
@section Scripts{
<partial name="_ValidationScriptsPartial" />
}

Profil sayfasında yapılan değişiklikleri aşağıdaki action ile işliyoruz

HesapController.cs dosyasına aşağıdaki kodları ekliyoruz.


    [HttpPost]
    [Authorize]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> Profil(ProfilDuzenle m)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        var kullanici = await userManager.FindByIdAsync(m.Id);
        kullanici.Ad = m.Ad;
        kullanici.Soyad = m.Soyad;
        kullanici.OkulNumarasi = m.OkulNumarasi;
        await userManager.UpdateAsync(kullanici);
        return View(@"Views\Shared\_basarili.cshtml", "Profiliniz başarıyla güncellendi");

      }
      return View(m);
    }