11 Üye girişi için model oluşturma

Models\Giris.cs


using System.ComponentModel.DataAnnotations;
public class giris
{
  [Display(Name = "Email")]
  [Required(ErrorMessage = "Email Alanı Gereklidir.")]
  [EmailAddress(ErrorMessage = "Geçerli Bir Email Adresi Giriniz")]
  public string Email { get; set; }

  [Display(Name = "Şifre")]
  [Required(ErrorMessage = "Şifre Alanı Gereklidir.")]
  [DataType(DataType.Password)]
  public string Sifre { get; set; }
}
Bu model ile görseldeki giriş formundan bilgi girişi sağlanacak