33 Etkinlik Listeleme

EtkinlikController.cs dosyasına aşağıdaki kodları ekliyoruz.
[Authorize(Roles = “Etkinlikler”)] satırı ile sadece Etkinlikler rolüne sahip kullanıcıların bu sayfaya erişmesini sağlıyoruz.

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
namespace projeApp.Controllers
{
  [Authorize(Roles = "Etkinlikler")]
  public class EtkinlikController : Controller
  {
    //yerel değişken olarak veritabanı işlemleri yapan nesne tanımlanıyor
    private ApplicationDbContext contex;
    
    public EtkinlikController(ApplicationDbContext _context)
    {//Dependecy Injection
      //Veritabanı işlemleri için ilgili sınıfın enjekte diyoruz
      contex = _context;
    }

    public IActionResult Index()
    {
      return View(contex.Etkinlikler.ToList());
    }
   
}

Views\Etkinlik\Index.cshtml dosyasına aşağıdaki kodları ekliyoruz.

@model List<Etkinlik>
@{
  ViewData["Title"] = "Etkinlikler";
}

<div class="col-12 text-end">
  <a asp-action="Ekle" class="btn btn-primary">Etkinlik Ekle</a>
</div>
<div class="col-12">
  <h1>Etkinlik Listesi</h1>
</div>
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Etkinlik Adı</td>
      <td>Etkinlik Tarihi</td>
      <td>Etkinlik Alanı</td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach (var item in Model)
    {
      <tr>
        <td><img src="@item.Gorsel" alt="@item.EtkinlikAd" width="200"></td>
        <td>@item.EtkinlikAd</td>
        <td>@item.TarihSaat</td>
        <td>@item.Yer</td>
        <td>
          <a asp-action="Duzenle" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-success">
            <i class="bi bi-pencil"></i>
            Düzenle
          </a>
        </td>
         <td>
          <a asp-action="Sil" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-danger sil">
            <i class="bi bi-trash"></i>
            Sil
          </a>
        </td>
      </tr>
    }
  </tbody>
</table>

Yorum yapın