31 Anasayfa ve Duyuru detay sayfası

HomeController.cs sayfası aşağıdaki gibi düzenlenecek

using System.Diagnostics;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using YesilayKlubu.Models;

public class HomeController : Controller
{
  private readonly ApplicationDbContext _context;
  private readonly ILogger<HomeController> _logger;

  public HomeController(
   
    ApplicationDbContext context
    )
  {

    _context = context;
  }

  public IActionResult Index()
  {
    AnasayfaModel m = new AnasayfaModel();
    m.DuyuruListesi = _context
    .Duyurular
    .Where(x => x.YayinBaslamaTarihi <= DateTime.Now)
    .Take(6)
    .ToList();

    m.EtkinlikListesi = _context.Etkinlikler.ToList();
    return View(m);
  }
}

Views\Home\Index.cshtml sayfası aşağıdaki gibi düzenlenecek

@model AnasayfaModel
@{
  ViewData["Title"] = "Yeşilay Klübü ";
}
<h1>Duyurular</h1>
<div class="row">
  @if (Model.DuyuruListesi != null)
    foreach (var item in Model.DuyuruListesi)
    {
      <div class="col-4">
        <h3>
          <a 
          asp-action="DuyuruDetay" 
          asp-route-id="@item.Id" 
          asp-controller="Home"> 
          @item.Baslik
          </a>
        </h3>
        <p>@item.KisaBilgi</p>
        <span>
          @item.EklenmeTarihi.ToShortDateString()
        </span>
      </div>
    }
</div>

Yorum yapın