26 Duyuru Listeleme

DuyuruController.cs dosyasını oluşturuyoruz

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
namespace projeApp.Controllers
{
  [Authorize(Roles = "Duyurular")]
  public class DuyuruController : Controller
  {
    //yerel değişken olarak veritabanı işlemleri yapan nesne tanımlanıyor
    private ApplicationDbContext contex;
    public DuyuruController(ApplicationDbContext _context)
    {//Dependecy Injection
      //Veritabanı işlemleri için ilgili sınıfın enjekte diyoruz
      contex = _context;
    }

    public IActionResult Index()
    {
      return View(contex.Duyurular.ToList());
    }
    
  }
}

Views\Duyuru\Index.cshtml dosyasına aşağıdaki kodları ekliyoruz

@model List<Duyuru>
@{
  ViewData["Title"] = "Duyurular";
}

<div class="col-12 text-end">
  <a asp-action="Ekle" class="btn btn-primary">Duyuru Ekle</a>
</div>
<div class="col-12">
  <h1>Duyuru Listesi</h1>
</div>
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <td>Başlık</td>
      <td>Eklenme Tarihi</td>
      <td>Yayın Tarihi</td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach (var item in Model)
    {
      <tr>
        <td>@item.Baslik</td>
        <td>@item.EklenmeTarihi</td>
        <td>@item.YayinBaslamaTarihi</td>
        <td>
          <a asp-action="Duzenle" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-success">
            <i class="bi bi-pencil"></i>
            Düzenle
          </a>
        </td>
         <td>
          <a asp-action="Sil" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-danger sil">
            <i class="bi bi-trash"></i>
            Sil
          </a>
        </td>
      </tr>
    }
  </tbody>
</table>

wwwroot\js\site.js dosyası içine bütün .sil butonlarını etkilemesi için aşağıdaki kodu ekliyoruz. javascriptin confirm metodu ile onaylama ile işleme devam veya işlemi iptal etme imkanı sağlıyoruz.

// Write your JavaScript code.
$(document).ready(function () {
  $(".sil").click(function () {
    return confirm("Silmek istediğinizden emin misiniz");
  });
});