25 Duyuru Ekleme

DuyuruController.cs içine Ekle actionu nu ekliyoruz. Burada Duyuru modelinden bir örnek oluşturup view içine gönderiyoruz

  public IActionResult Ekle()
    {
      Duyuru m = new Duyuru();
      return View(m);
    }

Views\Duyuru\Ekle.cshtml dosyasına aşağıdaki kodları ekliyoruz.

@model Duyuru
@{
  ViewData["Title"] = "Duyuru Ekle";
}
<form method="post" asp-antiforgery="true">
  <div class="text-danger" asp-validation-summary="All"></div>
  <div class="row mt-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="Baslik"></label>
    </div>
    
    <div class="col-9">
      <input asp-for="Baslik" class="form-control">
      <span asp-validation-for="Baslik" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
   <div class="row mt-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="KisaBilgi"></label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <textarea asp-for="KisaBilgi" class="form-control"></textarea>
      <span asp-validation-for="KisaBilgi" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="row mt-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="YayinBaslamaTarihi"></label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <input asp-for="YayinBaslamaTarihi" class="form-control">
      <span asp-validation-for="YayinBaslamaTarihi" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="row mt-3">
    <div class="col-3">
      <label asp-for="Detay"></label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <textarea asp-for="Detay" class="form-control"></textarea>
      <span asp-validation-for="Detay" class="text-danger"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="row mt-3">
    <div class="col-6 mx-auto">
      <button type="reset" class="btn-danger btn">Temizle</button>
      <button type="submit" class="btn-success btn">Kaydet</button>
    </div>
  </div>
</form>
@section Scripts{
   <script src="https://cdn.ckeditor.com/4.19.0/standard-all/ckeditor.js"></script>
   <script>
  CKEDITOR.replace('Detay', {
   height: 260,
   width: 720,
   removeButtons: 'PasteFromWord'
  });
 </script>
}

Aşağıdaki kodlar ile ckeditor desteğini çalışmamıza katmış oluyoruz. ckeditor eklentisi form nesnesini editore çeviriyor.

 <script src="https://cdn.ckeditor.com/4.19.0/standard-all/ckeditor.js"></script>
   <script>
  CKEDITOR.replace('Detay', {
   height: 260,
   width: 720,
   removeButtons: 'PasteFromWord'
  });
 </script>

DuyuruController.cs içine formdan gelen bilgileri işleyen Ekle metodu ekliyoruz. Daha önce eklediğimiz Ekle metodu ile çakışmaması için veri alma metodunu HttpPost olarak değiştiriyoruz.


   
    [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> Ekle(Duyuru m)
    {
      try
      {
        if (ModelState.IsValid)
        {
          contex.Duyurular.Add(m);
          await contex.SaveChangesAsync();
          return RedirectToAction("Index");
        }
      }
      catch (System.Exception istisna)
      {
        string mesaj = (istisna.InnerException == null)
        ? istisna.Message : istisna.InnerException.Message;
        ModelState.AddModelError("", mesaj);
      }
      return View(m);
    }