21 Kullanıcı Yetkilendirme

Sayfaya verileri taşımak için bir YetkiliKullanicilarModel adında bir model oluşturmamız gerekiyor.

using Microsoft.AspNetCore.Identity;

public class YetkiliKullanicilarModel
{
  public string RoleAd {get;set;}
  public List<AppUser> ButunKullanicilar{get;set;}
  public IList<AppUser> YetkiliKullanicilar{get;set;}
}

YetkiController.cs

 public async Task<IActionResult> YetkiliKullanicilar(string id)
    {
       var roleAdi = await roleManager.FindByIdAsync(id);      
      YetkiliKullanicilarModel m= new YetkiliKullanicilarModel();
      m.ButunKullanicilar=userManager.Users.ToList();
      m.RoleAd=roleAdi.Name;
      m.YetkiliKullanicilar=await userManager.GetUsersInRoleAsync(roleAdi.Name);
      return View(m);
    }

YetkiliKullanicilar.cshtml

@model YetkiliKullanicilarModel
@{
  ViewData["Title"] = "Yetkili Kullanıcılar";

}
<h1><b>@Model.RoleAd</b> yetkisine sahip kullanıcılar</h1>
<form method="post" asp-antiforgery="true">
  
  <input type="hidden" name="roleAd" value="@Model.RoleAd">
  <table class="table">
    @foreach (var k in Model.ButunKullanicilar)
    {
      //eğer kullanıcı yetkili kullanıcılar içinde ise checkbox içinde seçili gelmesini sağlayacağız
      string c = Model.YetkiliKullanicilar.Contains(k) ? "checked" : "";
      <tr>
        <td>
          <input type="checkbox" value="@k.Id" name="kullaniciId" id="@k.Id" @c>
          <label for="@k.Id" class="ps-5">
            @k.Ad @k.Soyad
          </label>
        </td>
      </tr>
    }
  </table>
  <div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Kaydet</button>
  </div>
</form>

YetkiController.cs içine Yukarıdaki formdan gelecek bilgileri işleyecek bir action eklememiz gerekiyor.

YetkiController.cs

[HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> YetkiliKullanicilar(List<string> kullaniciId,
                                   string roleAd)
    {
      //bütün kullanıcıları rolden çıkar, aşağıda yenilerinmi ekleyeceğiz
      foreach (var item in userManager.Users.ToList())
      {
        await userManager.RemoveFromRoleAsync(item, roleAd);
      }
      //seçilenleri ekle
      foreach (var item in kullaniciId)
      {
        //önce id e göre kullanıcıyı bul
        var user = await userManager.FindByIdAsync(item);
        //kullancıya rolü ekle
        await userManager.AddToRoleAsync(user, roleAd);
      }

      return RedirectToAction(nameof(Index));
    }