20 Yetki Ekleme ( Role Ekle)

Yetki (Role)

YetkiController.cs içine yeni bir action açıyoruz. Kısayol olarak mvc-action kullanabilirsiniz

YetkiController.cs

 public IActionResult Yeni()
    {
      return View();
    }

Yeni.cshtml

@{
  ViewData["Title"] = "Yeni";
}
@if(ViewBag.Hata!=null){
  <div class="alert-danger alert">
    @ViewBag.Hata
  </div>
}

<form method="post" asp-antiforgery="true">
  <input type="text" name="Ad" required placeholder="Yetki adı">
  <button type="submit" class="btn btn-success">Oluştur</button>
  <a class="btn btn-primary" asp-action="Index">Yetki Listesi</a> 
</form>

YetkiController.cs içine yukarıdaki formdan gelecek bilgileri işleyecek yeni bir action ekliyoruz

[HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> Yeni(string Ad)
    {
      // yetki adını kontrol et
      if (string.IsNullOrEmpty(Ad))
      {
        ViewBag.Hata = "Yetki adı boş bırakılamaz";
        return View();
      }
      //veritabanına yetkiyi ekle
      var sonuc = await roleManager.CreateAsync(new IdentityRole() { Name = Ad });
      if (sonuc.Succeeded)
      {
        return RedirectToAction(nameof(Index));
      }
      else
      {
        ViewBag.Hata = sonuc.Errors.First().Description;
      }
      return View();
    }

Yorum yapın