19 Yetkilerin listelenmesi

YetkiController.cs sayfası aşağıdaki gibi olacaktır.

Yetkilerle ilgili işlemler bittiğinde aşağıda yorum satırı olan
[Authorize(Roles =”Yetkiler”)] ifadesini açarak bu sayfaya sadece Yetkiler yetkisine sahip kullanıcıların erişmesini sağlayacaktır.

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
//using YesilayKlubu.Models;

namespace YesilayKlubu.Controllers
{
 // [Authorize(Roles ="Yetkiler")]
  public class YetkiController : Controller
  {

   
    private UserManager<AppUser> userManager;
    private RoleManager<IdentityRole> roleManager;
    public YetkiController(
                UserManager<AppUser> _userManager,
                RoleManager<IdentityRole> _roleManager
                )
    {
      userManager = _userManager;
      roleManager = _roleManager;
    }

    public IActionResult Index()
    {
      var yetkiler = roleManager.Roles.ToList();
      return View(yetkiler);
    }

  }
}

Views\Yetki\Index.cshtml

@using Microsoft.AspNetCore.Identity
@model List<IdentityRole>
@{
  ViewData["Title"] = "Index";
}
<div class="row">
  <div class="col-10">
  <h1>Yetkiler</h1></div>
  <div class="col-2">
  <a class="btn btn-primary" asp-action="Yeni">Yeni Yetki</a>
  </div>
</div>


<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th>Yetki</th>
      <th></th>
      <th></th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach (var item in Model)
    {
      <tr>
        <td>@item.Name</td>
        <td><a asp-action="Sil" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-danger sil">
            <i class="bi bi-trash3"></i>
            Sil</a>
        </td>
        <td><a asp-action="Duzenle" asp-route-id="@item.Id">Düzenle</a></td>
        <td><a asp-action="YetkiliKullanicilar" asp-route-id="@item.Id">Yetkili Kullanıcılar</a></td>
      </tr>
    }
  </tbody>
</table>
@section Scripts{
<script>
  $(document).ready(function () {
    $(".sil").click(function () {
      return confirm("Silmek istediğinizden emin misiniz?");
    });
  })
</script>
}