17 Şifremi unuttum

HesapController.cs içine şifre sıfırlamak için email sağlayacak action yapısını ekliyoruz


    public IActionResult SifremiUnuttum()
    {
      // TODO: Your code here
      return View();
    }   
    

SifremiUnuttum.cshtml içine aşağıdaki kodları yazıyoruz

@{
  ViewData["Title"] = "Şifrenizi mi unuttunuz?";
}

<form method="post" class="card col-6 mx-auto">
  <div class="row">
    <h1 class="text-center m-5">Şifre unuttum</h1>
    <div class="col-3">
      <label for="Email" class="label-control">Email Adresiniz</label>
    </div>
    <div class="col-9">
      <input required class="form-control" type="email" name="Email" id="Email">
      @if (ViewBag.Hata != null) 
      {
        <div class="alert-danger danger p-3 ml-0 m-2">
          @ViewBag.Hata
        </div>
      }
    </div>
  </div>
  <div class="row mt-3">
    <div class="col-3"></div>
    <div class="col-9">
      <button type="reset" class="btn btn-danger">Sıfırla</button>
      <button type="submit" class="btn btn-success">Gönder</button>

    </div>
  </div>
</form>

HesapController.cs içine tukarıdaki formdan gelen bilgileri işleyecek ve şifre sıfırmala bağlantısı üretip email gönderecek action ekleniyor

 [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> SifremiUnuttum(string Email)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(Email))
      {
        ViewBag.Hata = "Email alanı boş bırakılamaz";
        return View();
      }

      AppUser kullanici = await userManager.FindByEmailAsync(Email);
      if (kullanici == null)
      {
        ViewBag.Hata = "Girilen email ile sistemde kullanıcı yok";
        return View();
      }

      //şifre sıfırlama linkini oluştur
      var token = await userManager.GeneratePasswordResetTokenAsync(kullanici);
      var link = Url.Action(nameof(SifreSifirla), "Hesap",
      new { token, email = kullanici.Email }, Request.Scheme);
      //email ile gönderiliyor
      string emailmesaj = $"Merhaba {kullanici.Ad} <br> Şifrenizi sıfırlamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız <br>";
      Islemler.MailGonder("Şifre sıfırlama bağlantısı", emailmesaj + link, kullanici.Email);
      string mesaj = $" <i class='bi bi-check'></i>Sıfırlama bağlantısı <b>{Email}</b> adresine gönderildi <br>";

      string l = Url.ActionLink(nameof(Index), "Hesap", null, Request.Scheme);
      mesaj += $"<a href='{l}'>Giriş yapın</a>";
      return View("Views/Shared/_basarili.cshtml", mesaj);


    }

Yorum yapın