14 Hata ve Başarılı mesajlar ekranları

Proje genelinde kullanmak için hata ve başarılı durumları göstermek için iki adet partial view oluşturuyoruz.

Views\Shared\_hata.cshtml dosyası içine aşağıdaki kodları ekliyoruz

Örnek hatalı durum kullanımı
@model string
<div class="alert-danger alert m-3 p-3">
    @Html.Raw(Model)
</div>

Views\Shared\_basarili.cshtml dosyası içine aşağıdaki kodları ekliyoruz

Örnek başarılı durum kullanımı
@model string
<div class="alert-success alert m-3 p-3">
    @Html.Raw(Model)
</div>