7 appsettings.json düzenlemesi

tanım dosyasında veritabanı sunucusu olarak mssqllocaldb kullanacağımızı ve bağlanacağımız veritabanı dosyasının AppDb olacağını belirtiyoruz. Bu tanımları VeriYolu değişkeninde saklıyoruz.

Sitemizi yayına alacağımızda bu VeriYolu tanımı hosting ayarlarında bize verilen değerlerle değiştirilecektir.

{
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Information",
   "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
  }
 },
 "AllowedHosts": "*",
 "ConnectionStrings": {
  "VeriYolu":"Server=(localdb)\\MSSQLLocalDB;Database=AppDb;Trusted_Connection=True;"
 }
}

Yorum yapın