6 Program.cs yapılandırması

Daha önce oluşturduğumuz ApplicationDbContext yapısını burada veritabanı işlemleri için yetkilendiriyoruz. Sistemin kullanıcı profili olarak AppUser yapısını yetkili olarak belirtiyoruz.

Program.cs dosyasını aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
//veritabanı
var connectionString = builder.Configuration.GetConnectionString("VeriYolu");
builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
  options.UseSqlServer(connectionString));
//kimlik işlemleri
builder.Services.AddIdentity<AppUser, IdentityRole>()
  .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
  .AddDefaultTokenProviders();

// Add services to the container.
builder.Services.AddControllersWithViews();
//giriş ve hata sayfalarını tanımlıyoruz
builder.Services.ConfigureApplicationCookie(options =>
    {

      options.LoginPath = "/Hesap/Index"; 
      options.LogoutPath = "/Hesap/Cikis";
      options.AccessDeniedPath = "/Hesap/YetkiHatasi";
    });

var app = builder.Build();

// Configure the HTTP request pipeline.
if (!app.Environment.IsDevelopment())
{
  app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
  // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production scenarios, see https://aka.ms/aspnetcore-hsts.
  app.UseHsts();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();
app.UseRouting();
app.UseAuthentication();
app.UseAuthorization();
app.MapControllerRoute(
  name: "default",
  pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
app.Run();

app.UseHttpsRedirection() https ye yönlendirme yapılmasını sağlayacak.

app.UseAuthentication() oturum yönetimi yapmamızı sağlayacak

app.UseAuthorization() kullanıcı rollerine göre yetkilendirme yapmamızı sağlayacak.

builder.Services.ConfigureApplicationCookie(options =>
    {

      options.LoginPath = "/Hesap/Index"; 
      options.LogoutPath = "/Hesap/Cikis";
      options.AccessDeniedPath = "/Hesap/YetkiHatasi";
    });

Yukarıdaki kodlar ile üyelik sisteminde giriş, çıkış sayfalarını ve kullanıcıların yetkisi olmayan sayfalara erişmeye çalıştığında yönlendirilecekleri sayfaları tanımlıyor.