4 Kullanıcı profili oluşturma

asp.net core 6 ile gelen standart IdentityUser yapısı üzerine özelleştirme yaparak kendi alanlarımızı ekliyoruz.

Models\Profil.cs içine aşağıdaki kodları ekliyoruz

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
public class AppUser : IdentityUser
{
  [PersonalData]
  [Display(Name = "Ad")]
  [Required(ErrorMessage = "Ad boş bırakılamaz")]
  [MinLength(2,ErrorMessage ="En az 2 karakter giriniz")]
  [MaxLength(20,ErrorMessage ="En fazla 20 karakter giriniz")]
  public string? Ad { get; set; }

  [Display(Name = "Soyad")]
  [PersonalData]
  [Required(ErrorMessage = "Soyad boş bırakılamaz")]
  public string? Soyad { get; set; }

  [Required(ErrorMessage = "Okul numarası boş bırakılamaz")]
  [StringLength(5)]
  [Display(Name = "Okul numarası")]
  public string OkulNumarasi { get; set; }
}

Display özelliği sınıf alanının açıklamasını farklılaştırmamızı sağlar.
PersonalData özelliği kişisel bilgileri tanımlamak için kullanılır
Required özelliği bu alanın boş geçilmemesini sağlar.
MinLength özelliği bu alana girilecek bilginin en az kaç karakter olacağını tanımlar
MaxLength özelliği bu alana girilecek bilginin en fazla kaç karakter olacağını tanımlar

Daha fazla Data Attribute için lütfen resmi web sitesine göz atın

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/validation?view=aspnetcore-6.0

Sisteme giriş yapacak kullanıcının profilinde Kullanıcı adı, email, şifre gibi alanlar zaten identity altyapısı ile gelen modelde mevcut. Yukarıdaki genişletme ile Ad,Soyad,OkulNumarası gibi ek alanlar eklemiş oluyoruz.